Telefon: 0(534) 937 83 25

Email: info@nsmetalmakina.com

Alüminyum Enjeksiyon

Alüminyum enjeksiyon döküm yönteminde; ergimiş sıvı haldeki alüminyum, enjeksiyon makineleri ile basınç uygulanarak kalıpların içine enjekte edilerek döküm işlemi yapılmış olur. ergimiş sıvı haldeki alüminyuma uygulanan yüksek basınç sayesinde fazla miktarda alüminyum, kalıba çok hızlı şekilde doldurulur. Kalıp içerisindeki sıvı haldeki alüminyuma katılaşması tamamlanıncaya kadar yüksek basınç uygulanmaya devam eder Katılaşmanın tamamlanmasının ardından kalıp açılarak itici çubuklar yardımıyla alüminyum parça kalıptan çıkarılır.
Alüminyum enjeksiyon döküm uygulamasında kullanılan makinelere metal enjeksiyon makinesi denir. Alüminyum enjeksiyon yöntemi, metal işleme ve hassas döküm yöntemlerine göre çok daha ucuz üretim imkânı sunmaktadır. Metal enjeksiyon makineleri, soğuk kamaralı enjeksiyon döküm ve sıcak kamaralı enjeksiyon döküm olmak üzere iki gruba ayrılırlar.
Soğuk kamaralı enjeksiyon döküm makineleri genelde alüminyum parça üretimi için kullanılmaktadır. Sıcak kamaralı enjeksiyon döküm makineleri ise zamak dökümü için kullanılır. Sıcak kamaralı enjeksiyon döküm makineleri soğuk kamaralı enjeksiyon döküm makinelerine göre daha hızlı çalışmaktadırlar.
Sıcak kamaralı enjeksiyon döküm prosesinde; pota içerisine monte edilmiş piston silindir mekanizması ile ergimiş metal itilerek kalıbın içerisine enjekte edilir. Bu sistemde ergimiş metal hava ile çok az temasta bulunacağı ve türbülans ortadan kalkacağı için döküm parçası oldukça kusursuz bir iç yapıya sahip olur.